31.05.2006 tarihinde Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak faaliyete geçen Yabancı Diller Bölümü, üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarının yabancı dil programlarının yürütülmesi ve yabancı dil hazırlık programı başlatılacak fakülte ve bölümler için hazırlık programı çalışmalarını yürütmek üzere göreve başlamıştır.

Eğitim teknolojileri, program ve materyal geliştirme, ölçme ve değerlendirme, profesyonel gelişim ve koordinasyon gibi farklı komisyonlar aracılığıyla dil çalışmalarına sistematik bir yaklaşım sergileyerek, Kırıkkale Üniversitesi'nde nitelikli yabancı dil eğitim-öğretimi verilmesini ilke edinmiştir.

Yürütülecek farklı program seçenekleriyle, konularında deneyimli okutmanlarımız tarafından çağdaş eğitim-öğretim yöntemleri kullanılarak, isteyen akademik ve idari personele yabancı dil öğrenme, geliştirme ve ikinci bir yabancı dil öğrenme gibi olanaklar sunmayı hedeflemektedir.